Koloristika

Máte špeciálnu požiadavku na povrchovú úpravu? Potrebujete nastaviť moridlo alebo lazúru k už existujúcemu nábytku alebo inému výrobku ako je naprídklad podlaha alebo okná? Obrátte sa na nás.