Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu: Gemmex, s.r.o., Osloboditeľov 1340/15, 91101 Trenčín, info@povrchovky.sk.   

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar súvisiaci s objednávkou č.: ……………………………    

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………………………    

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ………………………………………..    

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ………………………………………………………….    

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)………………..  

— Dátum  …………..    

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár si môžete stiahnuť vo formáte pdf tu:

Formulár na dodstúpenie od zmluvy – Povrchovky